Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GZO.271.2.2017

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA. Zmiana terminu składania ofert.

PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF1_Ogłoszenie.pdf

DOC2_SIWZ GZO 2017 Bilety.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po modyfikacji.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 IPUmowy.doc

DOCX7_Grupa kapitałowa.docx

 

Wersja XML