Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.6.2017

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w Rozprzy 


PDFZawiadomienei o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_SIWZ.pdf

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCX7_Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa.docx

DOC8_ Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc

PDF9_PRZEDMIAR.pdf

PDF10_OPIS TECHNICZNY.pdf

PDF11_PLAN ZAGOSPODAROWANIA.pdf

PDF12_PROFIL PODLUZNY.pdf

PDF13_PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDF14_PRZEKRÓJ NORMALNY.pdf

PDF15_PRZEPUST POD JEZDNIĄ.pdf

PDF16_SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDF17_SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE.pdf
 

Wersja XML