Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.7013.1.2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na "Budowie dróg gminnych - ul. Słoneczna i Lipowa w miejscowości Milejów"


PDFinformacja o zakończeniu postępowania.pdf

PDFZapytanie cenowe.pdf

PDFzał. nr 1 Formularz oferty.pdf

PDFzał. nr 2 Wykaz usług.pdf

PDFzał. nr 3 Wykaz osób.pdf

PDFzał. nr 4 umowa na nadzór.pdf

Wersja XML