Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.2.2017

Budowa dróg gminnych – ul. Słoneczna i Lipowa w miejscowości Milejów


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz osób.doc

DOCXZałącznik nr 5 Grupa kapitałowa.docx

DOCZałącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.doc

ZIPProjekt branży drogowej.zip

ZIPProjekt branży sanitarnej.zip
 

Wersja XML