Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.5.4.2016

Usługa polegająca na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozprza w ramach realizacji zadania p.n. ,,Usuwanie azbestu z terenu gminy Rozprza w roku 2016”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

PDFZawiadomienie nr 2 o wyborze oferty.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

DOCFormularz oferty.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCOświadczenie.doc

PDFWzór umowy.pdf

 

Wersja XML